Fortrydelsesret el-kunder

Fortrydelsesret


Du har ret til at fortryde aftaler om køb af elektricitet indgået på www.verdo.dk inden for 14 dage fra aftalens indgåelse.
For at udøve fortrydelsesretten skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Verdo Go Green A/S om, at du ønsker at fortryde aftalen (f.eks. via postbesørget brev eller e-mail). Du kan vælge at benytte nedenstående standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Er meddelelsen afgivet inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

Meddelelse om fortrydelse afgives til:
Verdo Go Green A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
E-mail: info@verdo.com
Telefon: 7010 0230

Følger af fortrydelse


Hvis du gør brug af fortrydelsesretten, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du har anmodet om, at levering af elektricitet skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, og fortryder du aftalen, kan Verdo Go Green A/S opkræve betaling for den elektricitet (inklusiv nettarif, offentlige afgifter mv.), der er leveret, inden aftalen blev bragt til ophør.

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik