Parcelhus

Boligventilation

Inden soklen til et nyt hus støbes, skal det planlægges, hvordan fjernvarmestikket skal føres ind i huset.

  • Verdo afslutter fjernvarmestikledningen med hovedhaner lige inden for ydermuren. Sidder teknikskabet længere inde i huset, kan det dog være en idé at overveje en skabsløsning, hvor hovedhanerne placeres i et skab, der mures ind i ydermuren. (Læs mere her).
  • Vælger I at bruge foringsrør eller indstøbningsbøjninger, kan I afhente dem på lageret hos Verdo.
  • Herefter henvender bygherren eller byggefirmaet sig til Verdo og beder om at få etableret en stikledning. Vi har brug for at kende adressen, byggeriets størrelse og placering på grunden, samt hvor i huset teknikrum/-skab er placeret.
  • Vi laver en opmåling af det kommende stik, beregner prisen (som oftest standardprisen) og sender et tilbud ud. Det skal betales, inden vi går i gang med at etablere stikledningen.
  • Da der skal bestilles materialer, skal I regne med, at der går cirka tre uger fra stikledningen er betalt, til vi kan etablere den.

Har I brug for mere teknisk viden om installationen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik