Priser og bestemmelser

Afregning af varme, varmepriser og varmegebyrer håndteres af Verdos fælles kundeafdeling, og du kan derfor finde alle disse oplysninger under "Kundeservice". Her er nogle links til området.

Fjernvarmepriser 2019

Leveringsbestemmelser

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik