Udnyt fjernvarmen

Du bliver forsynet med fjernvarme, ved at dit varmeværk pumper varmt fjernvarmevand ud til dig. Når fjernvarmevandet ryger retur til varmeværket, er det betydeligt koldere, fordi du har trukket varme ud af vandet til opvarmning af din bolig og til det daglige brugsvand.

De fjernvarmenettet er et lukket rørsystem, bliver vandet på varmeværket igen varmet op og pumpet ud til forbrugeren - dig. For at udnytte energien i fjernvarmevandet optimalt skal der trækkes mest mulig varme ud af vandet, inden det sendes retur.

Din årsafkøling fremgår af din årsopgørelse – jo højere afkøling, desto bedre har du udnyttet energien i fjernvarmevandet.  

Du betaler et transportbidrag pr. m3, der passerer din fjernvarmemåler. Jo bedre du afkøler vandet, detso billigere er din varmeregning. Samtidig har en lav returtemperatur en positiv indvirkning på varmetabet på det ledningsnet, der ligger ude i jorden.

udnyt fjernvarmen
Som illustrationen viser, skal der ca. fire gange så mange m3 til at opvarme det samme, hvis der kun afkøles 10 grader i stedet for 40 grader. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis anlægget ikke er indstillet korrekt, eller der er en defekt ventil.

Hvis dit anlæg afkøler dårligere end 25 grader, bør du overveje at få dit varmeanlæg gennemgået af en VVS-installatør.

Gode råd om fjernvarme

Åbn aldrig kun én radiator

Åbn aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet. 

Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.

Stuetemperaturen

Indstil temperaturen så den passer til rummets anvendelse. 

Det anbefales at stuetemperaturen holdes omkring 19-22°C
Hver ekstra grad giver 5-6% større varmeudgift.
I mindre benyttede rum, om natten og under bortrejse kan det være fornuftigt at skrue lidt ned for varmen.

Tildæk aldrig radiatoren

En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. 

Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.

Luft ud

Luft ud ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen - luk termostaterne imens.

Åbentstående eller utætte vinduer i opvarmede rum giver et unødvendigt højt varmeforbrug.

Varmt brugsvand

Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50-55°C. 

Ved højere temperaturer opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen. Det øger varmeudgiften. Husk også at brusebad er billigere end karbad.

Rigtig isolering

Rigtig isolering sparer på varmeforbruget. 

Sørg derfor for, at varmtvandsrør, ydermure og lofter er godt isoleret.

Check også, at døre og vinduer er helt tætte.

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik