Tips og tricks

problemer med varmeforsyningen?


Hvis du oplever problemer med varmeforsyningen, kan det skyldes mange ting. I nedenstående skema kan du se en række mulige årsager til, at du mangler varme. Måske kan du selv løse problemet, ellers er du velkommen til at kontakte os.

INGEN ELLER FOR LIDT VARME

Luft i anlægget. Kan høres som rislelyde.

Luftskruer på radiatorer åbnes til al luft er blæst ud + vand påfyldes.

Radiatortermostat åbner ikke.

Termostat åbnes helt nogle gange. Husk indstilling.

Termostat sidder fast (ikke direkte anlæg).

Termostat åbnes helt nogle gange. Husk indstilling.

Snavssamler tilstoppet.

Kontakt VVS-installatør.

Trykdifferensregulator stillet for lavt, evt. defekt.

Regulator skrues op. Hvis ingen virkning kontakt VVS-installatør.

INGEN VARMT VAND

Koldvandsforsyningen afbrudt.

Kontakt vandværk.

Vandvarmer tilkalket.

Vandvarmer afkalkes eller udskiftes af VVS-installatør

INGEN TEMPERATUR PÅ VARMT VAND 

Forkert indstillet termostat for varmt vand.

Termostaten bevæges frem og tilbage. Genindstil til højere værdi.

Luft i vandvarmer.

Luftskrue på vandvarmer åbnes og luft udblæses. Luftskrue findes ikke på alle modeller.

STØJ ELLER SUSEN

For højt indstillet trykdifferensregulator.

Indstil regulatoren til lavere tryk, kontakt evt. VVS-installatør.

SUSEN

For højt pumpetryk.

Stil cirkulationspumpen på et lavere trin.

RISLEN

Luft i varmeanlægget.

Luftskruer på radiatorer åbnes til al luft er blæst ud + vand påfyldes.

UTÆTHEDER

Tæringer, rørbrud eller utætte pakninger på anlæg.

Fjernvarmehovedhaner kan undtagelsesvis lukkes. Kontakt VVS-installatør.

DÅRLIG AFKØLING

Termostater sidder fast på vandvarmer eller til anlæg eller radiatorer.

Temostater åbnes og lukkes helt nogle gange. Hvis ingen virkning, tilkald VVS-installatør.

Trykdifferensregulator skruet for højt op.

Kontakt evt. VVS-installatør.

Forkert indstillede radiatortermostater.

Kontroller om alle radiatorer er ens afkølet. Alle radiatorer skal føles lunkne til kolde i bunden.

DEFEKT MÅLER

Se brugervejledning.

Kontakt Verdo

Ideelt indeklima

Sådan opnår du ideelt indeklima.

Herunder har vi samlet en række råd til dig, som du kan bruge i din hverdag med fjernvarme:

De fleste foretrækker en stuetemperatur på 21 grader, mens temperaturen i køkkenet gerne må være et par grader lavere. I soveværelset er den ideelle temperatur mellem 16 og 18 grader. For at undgå fugtproblemer og skader på bygninger, bør temperaturen ikke komme under 14 grader i nogle af boligens rum. Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver både den mest behagelige varme og den bedste varmeøkonomi. Når radiatoren fungerer, som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden.

Du lufter bedst ud ved at skabe gennemtræk i 5-6 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler bliver kolde. Husk, at luftventiler eller et vindue på klem ikke giver udluftning nok.

Temperaturen på det varme vand fra hanen bør ikke overstige 50 grader.

Prøv at føle på returrøret på en radiator, der er åben. Røret skal føles koldt eller lunkent, så er afkølingen sandsynligvis god. 

Vil du vide mere om, hvordan du sparer på fjernvarmen, så læs i nedenstående foldere.
  • Hold hus med fjernvarme
  • Gode råd om brug af gulvvarme
  • Fjernvarme i lejligheder
Har du brug for mere rådgivning, så er du velkommen til at kontakte os.


Når kulden er på vej, skal du sikre dig, at din varmeinstallation kan stå imod hård frost. Og det behøver ikke være svært at sikre sig mod frosne rør. Med disse tre enkle råd er du godt på vej.


Sådan sikrer du dig mod frosne rør

Når meteorologerne melder om isnende sibirisk kulde, så betyder det ikke kun, at du skal tage en ekstra trøje eller et par uldne strømper på. Du skal også sikre dig, at din varmeinstallation kan stå imod hård frost. For frostskader kan nemlig betyde sprængte rør, med store udgifter til følge. 

Den gode nyhed er, at det ikke behøver være svært at sikre sig mod frosne rør. Hvis du følger nogle få, enkle råd, så er du godt på vej.

1) Hav cirkulation i varmerør og vandrør
Rørene fryser nemmere til uden cirkulation – hav derfor altid dine ventiler en lille smule åbne, selv i rum der står tomme eller du ikke bruger.

2) Hold en temperatur på mindst 17 grader i hele boligen
De fleste forsikringer dækker ikke skader på dit hus, hvis de er forårsaget af frostsprængte rør som følge af utilstrækkelig rumopvarmning. Du bør derfor altid holde en minimumstemperatur på mindst 17 grader i hele boligen.

3) Frostsikring af rørene starter i skunken
Vær opmærksom på om du har skjulte rør til enten varme eller brugsvand på steder, hvor det kan blive rigtig koldt, men hvor du ikke lige normalt får øje på rørene. Problemer med frosne rør opstår nemlig typisk i skunkrum, på loftet eller andre steder, hvor rørene ligger uden for synsfeltet. 

Det allerbedste råd er, at du skal bruge din logiske sans. Sidder der en radiator på væggen - og er der ingen synlige rør - så er der rør bag væggen. Få huse har vvs-oplysninger på hustegningerne, så tjek hvis det er muligt dine skunkrum for rør – og tjek samtidig, om de er godt nok isolerede, da der er penge at spare på varmeregningen ved isolering af rørene.

Bor du i boligforeninger med fælles centralvarmeanlæg, skal du kontakte varmemesteren.

Har du brug for mere viden om udbedring af fejl, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik