Følg dit varmeforbrug

Det er meget vigtigt at følge udviklingen i el-, vand- og varmeforbruget i hjemmet.

Selvom et fjernvarmeanlæg normalt fungerer uden problemer, er det en god idé at følge med i forbruget. Ved et usædvanligt højt forbrug kan du for eksempel blive opmærksom på en defekt ventil eller en utæthed i systemet. 

Dels er der en ren personlig økonomisk gevinst ved at spare på forbruget - dels er der en miljømæssig gevinst for os alle, hvis forbruget og derved produktionen af energi sættes ned. Kontroller derfor dit forbrug ved hyppige aflæsninger.

Varmtvandsforbruget udgør normalt ca. 20 % af det samlede forbrug og fordeler sig med ca. 1,7 % pr. måned.

Varmeforbrugets procentvise fordeling over åretI grafen kan du se, hvordan varmeforbruget fordeler sig procentvis over året. Grafen viser, hvor stor en procentdel af det samlede års varmeforbrug der bruges i den pågældende måned. F.eks. bruges 2 % i september måned og 11,3 % i oktober.

Vær opmærksom på, at værdierne i grafen er en rettesnor og ikke en facitliste.

Download Aflæsningsskema PDF

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik