Fjernvarmeafkøling

Fjernvarmeinstallation

Ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg kan du selv beregne afkølingen.

De visninger, du skal bruge, er:

Forbruget målt i MWh/kWh (megawatt-timer / kilowatt-timer)
Forbruget målt i m3 (kubikmeter)

Forbrug af varmeenergi (MWh*) x 860
-------------------------------------- = Den gennemsnitlige afkøling (°C)
     Forbrug af fjernvarmevand (m3)


Eksempel  1. Aflæsning  2. Aflæsning 
Forbrug af varmeenergi (MWh)
00100  00120 
Forbrug af fjernvarmevand - transportbidrag (m3)  00900  01450 
MWh-forbruget i perioden  120 MWh - 100 MWh =  20 MWh 
M3-forbruget i perioden  1.450 m3 - 900 m3 =  550 m3 
Beregning (20x860)/550 = 31 °C 
I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31 °C.

*Måles forbruget i kWh, skal 860 i formlen ændres til 0,86. Måles forbruget i GJ (Gigajoule), skal 860 i formlen ændres til 239.

Gode råd til forbedring af afkøling
Ved at følge en række gode råd kan du forbedre afkølingen i dit varmeanlæg. Dog kan en dårlig afkøling af og til skyldes, at varmeanlægget trænger til at blive gennemgået og justeret. Det skal du hyre en VVS-installatør til at gøre.

Radiator
Brug altid alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens. Det giver den bedste udnyttelse af energien. Radiatoren skal være varm i toppen og kold eller håndvarm i bunden.

Returrøret
Mærk på returrøret på den enkelte radiator. Det skal være koldt eller håndvarmt. Hvis der er returtermostater på radiatorerne, så indstil dem mellem 2 og 3.

Kontrollér forbruget
Kontrollér forbruget jævnligt, og notér det tal, måleren viser. Så kan du påvise, hvis forbruget pludselig afviger fra det normale. Det kan skyldes en fejl i måleren eller en lækage i husets rør.


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik