Tilslutning til fjernvarme

Overvejer du fjernvarme til din bolig?

Hvis du står overfor at skulle bygge ny bolig eller skal udskifte din eksisterende varmeinstallation, overvejer du sikkert, hvilken opvarmningsform der er bedst for dig.

Med fjernvarme får du mange fordele. Udover en økonomisk fordelagtig opvarmningsform med stor bekvemmelighed og et miljøvenligt fokus, så har fjernvarme en længere levetid end mange andre opvarmningsformer.

Desuden vil du med fjernvarme opleve en minimal vedligeholdelse på din varmeinstallation, ligesom du får du en høj leveringssikkerhed.

Når du vælger fjernvarme fra Verdo, får du med andre ord:

 • en fjernvarme, der er baseret på 90 % biomasse, og som er CO2-neutral. Dermed bidrager den væsentligt til nedbringelsen af CO2-udledning.
 • en fremtidssikret opvarmningsform.
 • mulighed for at være miljøbevidst.
 • en stabil og nem varmeforsyning.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvad det koster at være forsynet med fjernvarme fra Verdo. Derudover er der nogle tilslutningsbidrag for at blive tilsluttet. Læs mere om tilslutningsbidrag
Bolig  120 m2  150 m2  180 m2 
Årlig gennemsnitsudgift for et hus efter BR15-kravene i kr. inkl. moms
5.330  6.428  7.526 
Årlig gennemsnitsudgift for et hus efter BK2020-kravene i kr. inkl. moms  4.287  5.124  5.961 


Vidste du, at
 • vi investerer løbende i ny teknologi, som kommer både fjernvarmekunder og miljøet til gode. I Kølkær har vi installeret et solfangeranlæg, der kan levere 1.600 MWh årligt. Dermed kan det forsyne Kølkær med varme i sommerperioden. Og det betyder, at forbruget af træpiller kan reduceres med ca. 300 ton om året
 • fjernvarmen er ét af redskaberne til at opnå det fossilfrie Danmark, som der fra politisk side er stillet i udsigt

Kan jeg få fjernvarme?
Hvis du er interesseret i at få fjernvarme fra Verdo, så skal vi først undersøge, om vi kan forsyne dig. Udfyld kontaktformularen nedenfor med den adresse, hvor du gerne vil have tilsluttet fjernvarmen. Så kan vi fortælle dig, om vi kan forsyne dig. Samtidig kan du læse mere om, hvad der skal til for, at vi kan udbyde fjernvarme i et område.

Kan jeg få fjernvarme?Tilmeld din bolig til fjernvarme

Findes der fjernvarme i det område, du bor i eller planlægger at bygge i, kan du let blive tilmeldt fjernvarmen - du skal blot kontakte din VVS-installatør, som vil være behjælpelig med planlægningen.

Er du i tvivl, om der er fjernvarme i dit område, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder.

Det er vigtigt, at VVS-installatøren så tidligt som muligt, og gerne inden byggeriet eller renoveringen opstartes, har anmeldt installationen til os.

Det skal du vide om tilmelding til fjernvarme:

 • Tilmelding til fjernvarme skal fremsendes af en VVS-installatør.
 • Sammen med tilmeldingen skal installatøren fremsende en plantegning, som viser, hvor fjernvarmen ønskes placeret, samt en oversigtsplan, som viser husets placering på grunden. 
 • Når vi har behandlet sagen, indtegner vores installationsafdeling, i hvilken retning stikledningen skal føres ud af bygningen for at have den korteste vej til den hovedledning, som den skal tilkobles.
 • Sammen med godkendelsen fremsender vi et sagsnr., som installatøren skal benytte for at få udleveret en indføringsbøjning, som indstøbes i terrændækket.
 • Når byggeriet er klar til at blive tilkoblet, aftaler installatøren en dag for tilslutning. På den aftalte dag nedgraver vores entreprenør stikledningen.
 • Når VVS-installatøren er klar med installationen, og elektrikeren har sørget for strømforsyning til måleren, tilkobler vi måleren, og installationen er klar til brug.
 • Det er VVS-installatøren, der har ansvaret for, at indføringsbøjningen sidder placeret i henhold til fremsendte skitse og krav i leveringsbestemmelser.

Leveringsbestemmelser
Er du interesseret i at læse vores leveringsbestemmelser? Så har vi samlet dem til dig via linke her. Se leveringsbetingerne

Til VVS-installatøren
Skal du tilmelde en bolig til fjernvarme?

Fjernvarmetilmelding - Parcelhus

Fjernvarmetilmelding - Erhverv

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik