Tilslutningsbidrag

Hvis kommunen i sin varmeplanlægning har besluttet, at det er fjernvarme, der skal 
udbydes som varmeform i et nybyggerområde, så findes der tre tilslutningsbidrag, 
som du skal være opmærksom på.

De tre tilslutningsbidrag er byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag. 
Du kan finde forklaringerne på de tre tilslutningsbidrag samt priserne på investeringsbidrag og stikledningsbidrag på denne side.

Byggemodningsbidrag
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til 
etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Byggemodningsbidrag betales af udstykker inden etablering af hovedledninger i området.


Investeringsbidrag
Gældende pr. 1/1-2019 Beskrivelse Kr. ekskl. moms
Fritliggende enfamiliehuse Fritliggende bolig 16.500,00
Kæde-/rækkehuse
Række-, kæde- eller klyngehus med lodret adskillelse mellem enhederne, men som deler ydervægge/skillevægge helt eller delvis
11.000,00
Etageboliger Etagebolig-bygning med to eller flere boligenheder. Flerfamilie- og tofamiliehus (med vandret adskillelse mellem enhederne)
8.250,00
Institutionsboliger Ungdoms-, ældre- og plejebolig 6.600,00
Ekstra afregningsmåler
1.100,00
Midlertidig opsætning af batterimålere
600,00
Erhvervs- og industriejendomme, institutioner og andre installationer
pr. m2 etageareal i følge BBR - dog minimum 16.500,00 kr.
  44,00

Den installerede effekt for disse ejendomme må højst udgøre 50 W pr. m² for normalt dimensionerede installationer. Ønskes en større installeret effekt end 50 W pr. m², omregnes installeret effekt til ækvivalente m² med faktor 50. Ønskes der en mindre installeret effekt end 50 W pr. m², kan installeret effekt ligeledes omregnes til ækvivalente m² med faktor 50.

Der betales investeringsbidrag for retten til en tilslutning pr. bolig efter boligens kategori fra BBR. For erhverv/institutioner betales efter størrelsen af byggeriet eller den tilsluttede effekt. 

Bidraget betales af bygherre inden tilslutning.

Stikledningsbidrag

Gældende pr. 1/1-2019 Kr. ekskl. moms
Pr. m fra 0-28 mm 950,00
Pr. m fra 32-50 mm 1.425,00
Fra 50 mm og større Efter forhandling
Boring for indføring 850,00

Der betales stikledningsbidrag for den del, der etableres på ejerens grund. 

Bidraget betales af bygherre inden tilslutning.Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik