Priser

Her kan du se Verdo's priser på fjernvarme i Herning og omegn.

Priser gældende fra 1/1-2019 Kr. inkl. moms
Pris pr. kWh fjernvarme 0,375
Transportbidrag (Pris pr. m3 fjernvarme-vand) 3,125
Abonnementsbidrag pr. måler pr. år (til og med 1,5 m3)  937,50
Impulsmåling (abonnement pr. år) 118,75
Arealbidrag pr. BBR m2 pr. år 15,375

Aflæsning og afregning

Alle årsafregnede forbrugere betaler fire aconto-rater.

Raterne forfalder 10. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Beregningsgrundlag for arealbidrag

Boligareal: Medregnes med 100 %

Kælderareal: Medregnes med 25 %, såfremt der er varme i kælderen. Kælder kan kun fritages for betaling, såfremt der er truffet aftale med Verdo om dette

Garager, udestuer m.v.: Disse bygninger medregnes ikke

Aflæs din måler

Afregningsgebyrer Kr. inkl. moms
Flytteopgørelse 81,25
Aflæsningsbesøg 693,75
Regningskopi 43,75
Rykker selvaflæsning 93,75
Månedlig aconto 300,00
Ekstraordinær opgørelse med måleraflæsning 250,00
Betalingsgebyrer Kr. inkl. moms
Betalingsgebyrer 49,00
Rykker 1 100,00
Inkassomeddelelse - inaktive kunder 100,00
Betalingsaftale 105,00
Lukkebrev 100,00
Genoplukning i normal arbejdstid 781,25
Genoplukning udenfor normal arbejdstid 1.806,25 
Fogedforretning 987,50*

*+ faktiske omkostninger til foged/låsesmed

Tekniske gebyrer Kr. inkl. moms
Målerundersøgelsesgebyr på værksted 1.306,25
Nedtagning af måler 718,75

Abonnement

Gældende pr. 1/1-2019
Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Abonnementsbidrag pr. måler pr. år
til og med 1,5 m³ 750 937,50
til og med 3 m³ 1.500,00 1.875,00
til og med 6 m³ 3.000,00 3.750,00
til og med 15 m³ 4.000,00 5.000,00
til og med 25 m³ 6.000,00 7.500,00
større end 25 m³  8.000,00  10.000,00 
Oprettelse af impuls  Efter regning 
Efter regning 
Impulsmåling (abonnement pr. år)  95,00 118,75 
Bidrag pr. BBR m² pr. år 0 0 0,00
Pris pr. m3 fjernvarme vand  2,50 3,13
Pris pr. kWh fjernvarme  0,3 0,38

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik