Priser

Her kan du se Verdo's priser på fjernvarme i Herning og omegn.

Priser gældende fra 1/1-2019 Kr. inkl. moms
Pris pr. kWh fjernvarme 0,375
Transportbidrag (Pris pr. m3 fjernvarme-vand) 3,125
Abonnementsbidrag pr. måler pr. år (til og med 1,5 m3)  937,50
Impulsmåling (abonnement pr. år) 118,75
Arealbidrag pr. BBR m2 pr. år 15,375

Aflæsning og afregning

Alle årsafregnede forbrugere betaler fire aconto-rater.

Raterne forfalder 10. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Beregningsgrundlag for arealbidrag

Boligareal: Medregnes med 100 %

Kælderareal: Medregnes med 25 %, såfremt der er varme i kælderen. Kælder kan kun fritages for betaling, såfremt der er truffet aftale med Verdo om dette

Garager, udestuer m.v.: Disse bygninger medregnes ikke

Aflæs din måler

Afregningsgebyrer Kr. inkl. moms
Flytteopgørelse 81,25
Aflæsningsbesøg 693,75
Regningskopi 43,75
Rykker selvaflæsning 93,75
Månedlig aconto 300,00
Ekstraordinær opgørelse med måleraflæsning 250,00
Betalingsgebyrer Kr. inkl. moms
Betalingsgebyrer 49,00
Rykker 1 100,00
Inkassomeddelelse - inaktive kunder 100,00
Betalingsaftale 105,00
Lukkebrev 100,00
Genoplukning i normal arbejdstid 781,25
Genoplukning udenfor normal arbejdstid 1.806,25 
Fogedforretning 987,50*

*+ faktiske omkostninger til foged/låsesmed

Tekniske gebyrer Kr. inkl. moms
Målerundersøgelsesgebyr på værksted 1.306,25
Nedtagning af måler 718,75

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik