Priser

Her kan du se Verdo's priser på fjernvarme i Herning og omegn.

Priser gældende fra 1/1-2020 Kr. inkl. moms
Forbrug - pris pr. kWh fjernvarme 0,391
Forbrug - pris pr. m3 fjernvarmevand 3,13
Fast afgift - pr. m2 beregningsareal* 15,375
   
Årligt abonnement pr. måler til og med
1,5m3
937,50
Årligt abonnement pr. måler til og med 3m3  1,875 
Årligt abonnement pr. måler til og med 6m3  3,750 
Årligt abonnement pr. måler til og med 15m3  5,000 
Årligt abonnement pr. måler til og med 15m3  7,500 
Årligt abonnement pr. måler til og med 25m3  10,000 
Impulsmåling (abonnement pr. år) Efter regning
Årligt abonnement - impulsudtag 118,75

Beregningsarealet er defineret som angivet under tilslutningsbidrag
* For erhvervsejendomme kan arealbetaling ske efter et beregningsareal, se tilslutningsbidrag.


Aflæsning og afregning

Alle årsafregnede forbrugere betaler fire aconto-rater.

Raterne forfalder 10. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Beregningsgrundlag for arealbidrag

Boligareal: Medregnes med 100 %

Kælderareal: Medregnes med 25 %, såfremt der er varme i kælderen. Kælder kan kun fritages for betaling, såfremt der er truffet aftale med Verdo om dette

Garager, udestuer m.v.: Disse bygninger medregnes ikke

Aflæs din måler

Afregningsgebyrer Kr. inkl. moms
Flytteopgørelse 81,25
Aflæsningsbesøg 693,75
Regningskopi 43,75
Rykker selvaflæsning 93,75
Månedlig aconto 300,00
Ekstraordinær opgørelse med måleraflæsning 250,00
Betalingsgebyrer Kr. inkl. moms
Betalingsgebyrer 49,00
Rykker 1 100,00
Inkassomeddelelse - inaktive kunder 100,00
Betalingsaftale 105,00
Lukkebrev 100,00
Genoplukning i normal arbejdstid 781,25
Genoplukning udenfor normal arbejdstid 1.806,25 
Fogedforretning 987,50*

*+ faktiske omkostninger til foged/låsesmed

Tekniske gebyrer Kr. inkl. moms
Målerundersøgelsesgebyr på værksted 1.306,25
Nedtagning af måler 718,75

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik