Kend din måler - indtast årsaflæsning

Her kan du logge ind i vores system og indberette din aflæsning af fjernvarme:

Indtast din årsaflæsning

Har du modtaget et aflæsningskort, selvom du har haft besøg af en tekniker, som har installeret en fjernaflæst fjernvarmemåler hos dig? Så er det vigtigt, at du aflæser din fjernvarmemåler, da vi enkelte steder har udfordringer med at fjernaflæse måleren. Fjernvarmemåleren registrerer varmeforbruget, som den skal - vi kan bare ikke fjernaflæse den.

Loginoplysningerne finder du på det fremsendte aflæsningskort.

Bliver din fjernvarmemåler fjernaflæst?
Hvis du ikke har modtaget et aflæsningskort, så skyldtes det sikkert, at din fjernvarmemåler kan fjernaflæses. Så er det os, der aflæser din måler for dig. Denne aflæsning danner grundlaget for opgørelsen af dit forbrug.

Det er dog stadig vigtigt, at du selv aflæser din måler med jævne mellemrum, så du kan følge med i dit forbrug og kontrollere din opgørelse.

Læs mere om, hvorfor du bør følge dit varmeforbrugSådan aflæser du din fjernvarmemåler

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du aflæser din fjernvarmemåler, så har vi udarbejdet vejledninger til fjernvarmemålere fra henholdsvis Kamstrup og Landis & Gyr.

Vejledning til aflæsning af fjernvarmemåler fra Kamstrup
Hvis du har en Kamstrup fjernvarmemåler, så er Kwh/mwh det første tal på displayet.

Hvis du trykker en gang på pilen på måleren, så kan du aflæse m3 (Hvis du trykker flere gange på pilen, vil der blive vist flere oplysninger som f.eks. timer, fremløbstemperatur o.s.v.)

Når trykknapfunktionen ikke har været brugt i nogle minutter, vil displayet på måleren automatisk returnere til udgangspunktet.

Hvis displayet er blankt eller viser 8-taller i displayet, så kontakt venligst straks Verdo.

Vejledning til aflæsning af fjernvarmemåler fra Landis & Gyr
Hvis du har en Landis & Gyr fjernvarmemåler, skal du før aflæsning af måleren tjekke, at der står ”loop 0” i displayet. Hvis der ikke står "loop 0", skal du trykke på knappen "Loop", indtil der står "loop 0".

Hvis du herefter trykker en gang på pilen til højre, så vises Kwh/mwh. Trykker du en gang til, så kommer m3 som det næste tal på displayet (Hvis du trykker flere gange på pilen, vil der blive vist flere oplysninger, som f.eks. timer, fremløbstemperatur osv.)

Når trykknapfunktionen ikke har været brugt i nogle minutter, vil displayet på varmemåleren automatisk returnere til udgangspunktet.

Hvis displayet er blankt, så kontakt venligst straks Verdo.

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik