Gode råd

problemer med varmeforsyningen?


Hvis du oplever problemer med varmeforsyningen, kan det skyldes mange ting. I nedenstående skema kan du se en række af de muligheder, der kan være årsagen til, at du mangler varme. Måske kan du selv løse problemet, ellers er du velkommen til at kontakte os.

INGEN ELLER FOR LIDT VARME

Luft i anlægget. Kan høres som rislelyde.

Luftskruer på radiatorer åbnes til al luft er blæst ud + vand påfyldes.

Radiatortermostat åbner ikke.

Termostat åbnes helt nogle gange. Husk indstilling.

Termostat sidder fast (ikke direkte anlæg).

Termostat åbnes helt nogle gange. Husk indstilling.

Snavssamler tilstoppet.

Kontakt VVS-installatør.

Trykdifferensregulator stillet for lavt, evt. defekt.

Regulator skrues op. Hvis ingen virkning kontakt VVS-installatør.

INGEN VARMT VAND

Koldvandsforsyningen afbrudt.

Kontakt vandværk.

Vandvarmer tilkalket.

Vandvarmer afkalkes eller udskiftes af VVS-installatør

INGEN TEMPERATUR PÅ VARMT VAND 

Forkert indstillet termostat for varmt vand.

Termostaten bevæges frem og tilbage. Genindstil til højere værdi.

Luft i vandvarmer.

Luftskrue på vandvarmer åbnes og luft udblæses. Luftskrue findes ikke på alle modeller.

STØJ ELLER SUSEN

For højt indstillet trykdifferensregulator.

Indstil regulatoren til lavere tryk, kontakt evt. VVS-installatør.

SUSEN

For højt pumpetryk.

Stil cirkulationspumpen på et lavere trin.

RISLEN

Luft i varmeanlægget.

Luftskruer på radiatorer åbnes til al luft er blæst ud + vand påfyldes.

UTÆTHEDER

Tæringer, rørbrud eller utætte pakninger på anlæg.

Fjernvarmehovedhaner kan undtagelsesvis lukkes. Kontakt VVS-installatør.

DÅRLIG AFKØLING

Termostater sidder fast på vandvarmer eller til anlæg eller radiatorer.

Temostater åbnes og lukkes helt nogle gange. Hvis ingen virkning, tilkald VVS-installatør.

Trykdifferensregulator skruet for højt op.

Kontakt evt. VVS-installatør.

Forkert indstillede radiatortermostater.

Kontroller om alle radiatorer er ens afkølet. Alle radiatorer skal føles lunkne til kolde i bunden.

DEFEKT MÅLER

Se brugervejledning.

Kontakt Verdo

Ideelt indeklima

Sådan opnår du ideelt indeklima.

Herunder har vi samlet en række råd til dig, som du kan bruge i din hverdag med fjernvarme:

De fleste foretrækker en stuetemperatur på 21 grader, mens temperaturen i køkkenet gerne må være et par grader lavere. I soveværelset er den ideelle temperatur mellem 16 og 18 grader. For at undgå fugtproblemer og skader på bygninger, bør temperaturen ikke komme under 14 grader i nogle af boligens rum. Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver både den mest behagelige varme og den bedste varmeøkonomi. Når radiatoren fungerer, som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden.

Du lufter bedst ud ved at skabe gennemtræk i 5-6 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler bliver kolde. Husk, at luftventiler eller et vindue på klem ikke giver udluftning nok.

Temperaturen på det varme vand fra hanen bør ikke overstige 50 grader.

Prøv at føle på returrøret på en radiator, der er åben. Røret skal føles koldt eller lunkent, så er afkølingen sandsynligvis god. 

Vil du vide mere om, hvordan du sparer på fjernvarmen, så læs i nedenstående foldere.
  • Hold hus med fjernvarme
  • Gode råd om brug af gulvvarme
  • Fjernvarme i lejligheder
Har du brug for mere rådgivning, så er du velkommen til at kontakte os.

Bor du i boligforeninger med fælles centralvarmeanlæg, skal du kontakte varmemesteren.

Har du brug for mere viden om udbedring af fejl, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik