Vandets Dag 2018

Torsdag d. 22. marts kl. 9-13.30 på Randers Naturcenter

Hvad er vand, hvor kommer det fra, og hvorfor skal jeg passe på det? Det er bare nogle af de spørgsmål, dine elever er meget skarpere på efter en van(d)vittig sjov og lærerig dag på Randers Naturcenter.

Randers Naturcenter, Vandmiljø Randers og Verdo er igen i år gået sam-men om at markere FN’s internationale mærkedag, Vandets Dag. Det gør vi med en sjov og lærerig event, hvor vi invite-rer elever fra 3. klasse til Vandløbet for at blive klogere på vigtige emner som vandets kredsløb, vand forsyning og spildevands håndtering.
Dagen indledes med en fælles intro, hvorefter eleverne i hold går på op-dagelse mellem de mange spændende poster i Vandløbet.

Med både information og aktivitet er de enkelte poster tilrettelagt, så de giver eleverne bred viden om vand. Derfor spiller dagen naturligt sammen med de færdigheds- og vidensmål, der hører til faget Natur/teknologi. Efter løbet får alle elever en vandbog, som I kan bruge i undervisningen og fort-sætte læringen om vand.
Skal du være en af de heldige, der får en af de eftertragtede pladser til din klasse, skal du være hurtigt ude. Vi har plads til 12 klasser, og der gælder først-til-mølle. Vi prioriterer dog at få besøg af klasser fra forskellige skoler. Det er gratis at deltage, men tilmel-ding er nødvendig af hensyn til vores planlægning.

Mange hilsner
Randers Naturcenter,  
Vandmiljø Randers og VerdoChat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik