Mere info om vand

Her giver vi dig en række links til steder, hvor du kan finde mere relevant information om drikkevand


www.danva.dk - Vandværkernes brancheorganisation. Her kan du finde flere oplysninger om vandforsyning.

www.mst.dk – Miljøstyrelsen med oplysninger om alle bekendtgørelser og vejledninger. Samtidig kan du her finde tekniske redegørelser, som vedrører driften af vandforsyning.

www.randers.dk - Randers Kommune.

www.ler.dk - Ledningsejerregistret. Alle ledningsejere har pligt til indberette de områder, hvor de har ledninger, og alle har pligt til at indhente oplysninger om nedgravede ledninger via registret, før de graver. Registrets formål er at undgå skader på ledninger, som hvert år koster betyder dyre regninger og svigt i forsyningen.

www.retsinformation.dk - Interesserer du dig for den nyeste lovgivning inden for vandforsyningsområdet, kan du læse om det på Retsinformation. Det er her du finder Vandforsyningsloven.

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik