Ansøgning om refusion ifm. lækage

Brud på jordledning

ansøg om refusion, hvis du har haft en skjult lækage


Du kan søge om at få eftergivet en del af betalingen for det leverede vand (refusion blanket), hvis du skulle være så uheldig at have haft en skjult lækage på dine rør. Det er dog et krav, at det er en beboelsesejendom, og at bruddet skyldes et lækage på et skjult rør. Samtidig skal reparationen være foretaget af en autoriseret VVS installatør, som skal levere dokumentation for reparationsarbejdet. Du kan hente et ansøgningsskema, som du skal sende til Verdo. Vær dog opmærksom på at du også kan søge om refusion for spildevandsafgiften. Dette sker ved henvendelse til

Vandmiljø Randers.


Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik