Råd og vejledning

Dreng puster til vindmølle

Her få du en række gode råd og oplysninger om det drikkevand, vi leverer til dig

Drik frisk vand


Drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, fordi vandet har stået stille i installationerne hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask eller lignende, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og smager godt.

Vandets hårdhed

Drikkevandet fra Verdo er 10-15 °dH (hårdhedsgrader) dvs. middelhårdt til temmelig hårdt. Denne oplysning skal du blandt andet bruge når du indstiller din vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Misfarvet vand

Det kan ikke altid undgås, at der kommer misfarvet vand. Det er oftest uklart vand med en rødlig eller brunlig farve, og det skyldes som regel, at der er slået jern- og manganudfældninger af ledningsnettet enten i forbindelse med større aftapninger af vand på ledningsnettet (for eksempel ved brand) eller efter reparationer af brud. Disse jern- og manganudfældninger er ikke skadelige, men der kan være andre stoffer bundet i jernpartiklerne. Derfor fraråder vi dig at drikke det misfarvede vand. Opstår der sådanne misfarvninger, skal du huske at skylle husets installationer godt igennem. 

Efter reparationer på ledningsnettet kan vandet i en kort periode se lidt mælkehvidt ud. Det skyldes, at der har været luft inde i ledningsnettet, som gradvist kommer ud af systemet. Hvis vandet kommes i et glas, vil den mælkehvide farve ofte forsvinde efter få minutters henstand. Er du alligevel i tvivl om, om det nu også er dette fænomen, der er tale om, er du velkommen til at kontakte Verdo. 

Som nævnt kan du ofte selv løse de beskrevne problemer ved at lade vandet løbe i en kortere periode, men skulle problemet blive ved (dvs. mere end nogle minutter med rindende vand), kan du kontakte Verdo. Er du i tvivl om misfarvningens art, er du også velkommen til at kontakte os. 

Misfarvet tøj


Er du så uheldig, at dit tøj bliver misfarvet i forbindelse med et igangværende rørarbejde på vandledningsnettet, råder vi dig til at følge denne vaskeanvisning (fra det tidligere Statens Husholdningsråd):

  1. Tøjet lægges i blød i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand
  2. Efter ca. 30 minutter vrides tøjet
  3. Tøjet vaskes igennem i en varm sodaopløsning (3 dl soda til 10 l vand)
  4. Tøjet skylles og vaskes på normal vis

Problemer med vandtrykket eller misfarvet drikkevand

Verdo bliver af og til kontaktet af kunder, som oplever problemer med, at der ikke er nok tryk på vandet og problemer med misfarvet drikkevand. Der kan være flere årsager til disse to problemer, og derfor har vi lavet et par vejledninger, som gerne skulle hjælpe dig på vej til at få løst problemet. Hvis du oplever problemer med vandforsyningstrykket kan du finde en lille vejledning her, og skulle du opleve problemer med misfarvet drikkevand, kan du finde en lille vejledning her. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har svært ved at finde frem til problemet.

Forbrugeransvar

Verdo har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til ejendommens grundskel. Bliver drikkevandet forringet på grund af ejendommens egne installationer, er det ejendommens ejer, der har ansvaret - ikke Verdos. Men vi rådgiver selvfølgelig gerne i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er ejet af ejendommens ejer, og det er derfor også denne, der skal sørge for vedligeholdelsen. Kontakt os, hvis du har problemer. 

Utætte rør


Er uheldet ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Derfor opfordrer vi dig til at vedligeholde og tjekke tætheden af hovedhanen, der er indsat lige før vandmåleren. Det kan du gøre ved at lukke hovedhanen og tjekke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør du kontakte Verdo. Vi skal her bemærke, at stophanen, som står udenfor den enkelte grundejers matrikel, kan bruges til at spærre vandet til ejendommen. Stophanen tilhører Verdo og må derfor som udgangspunkt kun betjenes af Verdo eller en autoriseret VVS-installatør. Flere af de ældre stophaner kræver i øvrigt også et vist håndelag at betjene. Kontakt Verdo, hvis vi skal aftale en lukning.

Utætte ledninger - du kan hjælpe vandforsyningen

Der kan forekomme utætheder på ledningsnettet ude i jorden, og ledningsnettet skal være tæt for at undgå vandspild. Du kan derfor hjælpe os med oplysninger, hvis der skulle forekomme utætheder på ledningsnettet. Så sørger vi for at få repareret ledningsnettet.  Lækager og utætheder kan opdages ved at være opmærksom på:

  • Om der er usædvanligt meget vand, der strømmer i kloakken
  • Om jorden eller belægninger, som asfalt eller fliser, pludselig falder sammen et sted
  • Om der om sommeren er specielt frodigt i et afgrænset område
  • Om der ses vandpytter selv i tørt vejr

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik