Drikkevand fra Verdo er fri for CTA

Verdo Vand

Alle Verdo’s vandværker og vandboringer er blevet testet for stoffet CTA, også kaldet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Testen viser, at drikkevandet fra Verdo ikke indeholder CTA, der ellers er fundet i vandboringer rundt i landet – og mistænkes for at være sundhedsskadeligt.

I foråret blev et hidtil ukendt stof, chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA), fundet i drikkevandet hos flere danske vandværker. Stoffet er under mistanke for at være sundhedsskadeligt, hvilket dog endnu ikke er fastslået med sikkerhed.
  

CTA blev derfor sat på Miljøstyrelsens obligatoriske liste med mere end 30 forskellige pesticider, som alle danske vandværker skal teste drikkevandet for. 

Alle vores vandboringer er CTA-frie
Hos Verdo har vi testet alle vores fire vandværker og 19 boringer for CTA. Resultatet af disse test viser, at der ikke er fundet spor af CTA i hverken boringer eller drikkevand, så kvaliteten af drikkevandet er fortsat intakt.  

Verdo tester i øvrigt løbende kvaliteten i vores drikkevandsforsyning, både for de obligatoriske stoffer og derudover frivilligt for mere end 200 andre pesticider. Dermed kan vi løbende holde øje med drikkevandet og sikre høj drikkevandskvalitet. 

CTA stammer fra et tidligere anvendt svampemiddel
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, som var godkendt i Danmark fra 1982 til 2000. Det kunne anvendes ved dyrkning af hvede, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik