Analyseresultater


I 2017 blev der udtaget 77 vandprøver på hhv. vandværker og hos kunder på ledningsnettet. Sammenfattede resultater af analyserne kan ses i tabellen herunder for udvalgte parametre. Hvor intet andet er anført, er der tale om højst tilladelige værdier.

Analyseparameter  Analyseresultat Krav 
Hårdhed (˚dH)  11 – 15  5 – 30
pH (mg/l) 7,2 – 8,0 7,0 – 8,5
Jern (mg/l)  < 0,01 – 0,05 0,1
Mangan (mg/l) <0,002 - 0,005 0,02
Nitrat (mg/l) < 0,39 – 12 50
Fluorid (mg/l) 0,23 – 0,74 1,5
Klorid (mg/l)  17 – 48 250
Nikkel (μg/l)  <0,077 – 5,2 20
Coliforme bakterier (pr. 100 ml) < 1 Ikke målelig
E. coli (pr. 100 ml) < 1 Ikke målelig
Kimtal 22 gr. (pr. ml) < 1 – 1301)
50
Kimtal 37 gr. (pr. ml) < 1 - 1 5

1) Udtaget hos kunde, hvor højst tilladelige værdi er 200 pr. ml


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik