Analyseresultater


I 2019 blev der udtaget 37 vandprøver på hhv. vandværker og hos kunder på ledningsnettet. Sammenfattede resultater af analyserne kan ses i tabellen herunder for udvalgte parametre. Hvor intet andet er anført, er der tale om højst tilladelige værdier.


Analyseparameter  Analyseresultat Krav ved forbrugers taphane
Hårdhed (˚dH)  11 – 15  5 – 30
pH (mg/l) 7,6 – 7,7 7,0 – 8,5
Jern (mg/l)  < 0,01 – 0,5 200
Mangan (mg/l) <0,002 - 0,003 50
Nitrat (mg/l) < 0,47 – 12 50
Fluorid (mg/l) 0,26 – 0,57 1,5
Klorid (mg/l)  32 – 58 250
Nikkel (μg/l)  0,03 – 5,8 20
Coliforme bakterier (pr. 100 ml) Ikke målelig
Ikke målelig
E. coli (pr. 100 ml) Ikke målelig
Ikke målelig
Kimtal 22 gr. (pr. ml) < 1 – 130*)
1

*) Udtaget hos kunde, hvor højst tilladelige værdi er 200 pr. ml


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik