Om repræsentantskabsvalget

Verdo’s repræsentantskab er virksomhedens øverste myndighed og består af i alt 29 medlemmer, som bliver valgt for en fireårig periode. 
Forsyningskunderne vælger repræsentantskabet, og repræsentantskabsmedlemmerne har mulighed for at blive valgt ind i Verdo’s bestyrelse. 
Verdo er en selvejende, forbrugerstyret virksomhed. 

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik