Velkommen til Verdo’s valgside

Kunderne har valgt Verdo’s nye repræsentantskab.

De 29 medlemmer af repræsentantskabet per 1. juni 2018 er:

 • Joseph Aruleah
 • Torben Høeg Bonde
 • Susanne Helbo Borre
 • Inge-Lise Christensen
 • Keld Christensen
 • Niels Peter Christoffersen
 • Søren Clemensen
 • Ejvind Clemmensen
 • John Drejer
 • Arne Erikslev
 • Jan Guldmann
 • Henrik Gottlieb Hansen
 • Erik Busk Jensen
 • Peter Kjærsgaard
 • Lars Krogsdorf-Jensen
 • Pia Maach-Møller
 • Henning Jensen Nyhuus
 • Lene Hald Olesen
 • Børge Olsen
 • Leif Olufson
 • Bjarne Overmark
 • Niels Rasmussen
 • Simon Ødegaard Simonsen
 • Karen Lyngholm Smed
 • Bo Svanholm
 • Pernille Heibøll Sørensen
 • Søren Sørensen
 • Mariann Uglebjerg


Verdo Repræsentskabsvalg

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik