Spørgsmål og svar omkring tilskud

Tilskud

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som vi ofte bliver stillet i forbindelse med tilskud


Hvor meget får jeg i tilskud?

Det er ikke prisen på din investering, der bestemmer tilskuddets størrelse. Nogle gange vil tilskuddet være lille i forhold til udgifter og priser på materialer og andre gange stort. Tilskuddet fastsættes efter Energistyrelsens standardværdier og der gives 25 øre/kWh. Når du modtager besked om dit tilskudsbeløb, har vi trukket et ekspeditionsgebyr på 100 kr. fra. 
Indberetningen af energibesparelsen og dermed udbetalingen af tilskuddet er med forbehold for, at energibesparelsen og dokumentationen kan godkendes jf. de på tidspunktet gældende regler i den politiske aftale om Energiselskabernes Energispareindsats.


Kan jeg få tilskud til alt, der sparere energi?

Du kan få tilskud til de energibesparelser, som kan indberettes til Energistyrelsen. Indberetningen af energibesparelsen og dermed udbetalingen af tilskuddet er med forbehold for, at energibesparelsen og dokumentationen kan godkendes jf. de på tidspunktet gældende regler i den politiske aftale om Energiselskabernes Energispareindsats.

Er der en minimumsgrænse?

Hvis beløbet på beviset ville blive under 50 kr. sender vi en besked om, at vi ikke kan give tilskud, da det er under minimumsgrænsen.

Betyder det noget, hvor i landet jeg bor?

Du kan søge tilskud ved Verdo, ligegyldig hvor i Danmark du bor.

Hvad sker der efter, at jeg har udfyldt ansøgningen?

Når du har udfyldt første del af ansøgningen får du på et øjeblik en forhåndsgodkendelse. Så snart du har modtaget forhåndsgodkendelsen på mail, kan du købe materialer eller bestille håndværker. Det næste du skal gøre er at tage billeder i dit hus. Du skal tage billeder af det du vil lave om. Herefter kan du gå i gang med din energirenovering. I din forhåndsgodkendelse er et link, som du kan klikke på, for at udfylde anden del af ansøgningen. Denne sidste del skal udfyldes for, at vi får de oplysninger, vi skal bruge til at udregne, hvor meget du kan få i tilskud. Disse oplysninger taster du blot ind, når det passer dig, dog senest i september 2020. Når du udfylder ansøgningens anden del modtager du en mail om tilskudsbeløbet inden to uger. Denne mail besvarer du når du er færdig med projektet og der skal vedhæftes kvitteringer. Mailen skal dog besvares senest 1. oktober 2020, da Energistyrelsen har valgt at lukke tilskudsordningen. Når vi har godkendt dokumentationen overfører vi tilskudsbeløbet til din konto.

Skal arbejdet udføres på et bestemt tidspunkt?

Forhåndsgodkendelsen er gyldig til september 2020, men når du har udfyldt de sidste oplysninger og uploadet fotos af førsituationen forlænges gyldigheden til 1. oktober 2020. Herefter lukker tilskudsordningen.

Skal jeg kende detaljer om mit projekt inden jeg søger?

Nej, du skal i første omgang kun vælge en overskrift for, hvad du har tænkt dig at gøre. Overskriften kan fx være ”Udskiftning af varmeanlæg” eller ”isolering af loft”. Det tager kun få minutter udfylde det, der kræves for at få forhåndsgodkendelse og du modtager forhåndsgodkendelsen med det samme.

Kan jeg få tilskud hvis jeg gør-det-selv?

Ja, det påvirker ikke dit tilskud om det er en håndværker, der udfører projektet. Men hvis du ikke har kvittering på arbejdsløn, skal du sende billeder af de færdige projekter sammen med kvitteringer på materialer.

Bliver mit projekt kontrolleret?

Ja, men kun som stikprøvekontrol ved tilfældigt udvalgte kunder. Det er et krav i den politiske aftale om Energiselskabernes Energispareindsats.

Hvorfor giver Verdo tilskud?

Det er den politiske aftale om Energiselskabernes Energispareindsats, der er grundlaget for, at Verdo giver tilskud. Du forpligter dig ikke til at udføre alle de projekter, du søger tilskud til, men hvis du udfører nogle af dem, har du gennem ansøgningen givet Verdo eneret til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen. Hele den politiske aftale kan læses her. 

Er det kun ejeren der kan søge tilskud?

Ja, Energistyrelsens regler er sådan, at det er kun ejeren af bygning eller anlæg, der kan få tilskud. Men hvis du skriftligt kan dokumentere, at ejeren har give dig råderet over energibesparelsen jf. Energiselskabernes Energispareindsats, kan du godt søge tilskud. Rækkefølgen skal dog være sådan, at ejer først har givet dig råderet, derefter søger du tilskud og først herefter kan håndværker eller materialer bestilles.

Kan jeg få tilskud til renovering af mit sommerhus?

Til sommerhuse, gives kun tilskud til luft/luft varmepumper. Hvis du lovligt bor i sommerhuset hele året, kan du søge tilskud til mange energiforbedringer.

Kan jeg få tilskud til hulmursisolering?

Nej, energiministeren og energibranchen har valgt, at der ikke længere gives tilskud til hulmursisolering. Læs mere på Energistyrelsens website.

Kan jeg få tilskud til skift fra elvarme til træpiller?

Nej, det kan du desværre ikke. Det er energistyrelsen, der bestemmer reglerne for energiselskabernes energispareindsats. Deres regler giver desværre ikke mulighed for, at vi kan registrere et skift fra elvarme til træpiller som en energibesparelse.

Kan jeg få tilskud til isolering af rør?

Der gives kun tilskud til isolering af varme rør. Derudover er det et krav, at de er isoleret med mindst 30 mm, når du er færdig med projektet. Der kan max gives tilskud til 40 meter rør.

Kan jeg få tilskud til isolering af husets sokkel?

Ja, hvis isoleringen sker i forbindelse med at husets ydervægge isoleres. Der skal lægges mindst 10 cm isolering på soklen og der skal isoleres ned til mindst 60 cm under jordniveau.

Hvilke krav er der til mit nye oliefyr/kedel?

Der kan kun gives tilskud til oliekedler, der lever op til kravene i bygningsreglementet/ECO-design. Derfor kan der ikke gives tilskud til brugte kedler, der har stået på lager i flere år. Hvis du har en kondenserende kedel nu, giver Energistyrelsens regler desværre ikke mulighed for, at vi kan give tilskud til udskiftning.

Hvilke krav er der til mit nye gasfyr/kedel?

Der kan kun gives tilskud til gaskedler, der lever op til kravene i bygningsreglementet/ECO-design. Derfor kan der ikke gives tilskud til brugte kedler, der har stået på lager i flere år. Hvis du har en kondenserende kedel nu, giver Energistyrelsens regler desværre ikke mulighed for, at vi kan give tilskud til udskiftning.

Hvilke krav er der til min nye træpillekedel?

Vi kan give tilskud til kedler der er i mindst kedelklasse 5 jf. Dansk Standard. Derfor kan der ikke gives tilskud til brugte kedler, der har stået på lager i flere år.

Hvad gør jeg, hvis jeg har lavet energibesparelser, men ikke har søgt tilskud inden?

Så er der desværre ingen mulighed for at få tilskud. Hvis du allerede har udført projekt, må du desværre ikke udfylde ansøgningen. Energistyrelsen kræver nemlig, at vi kan dokumentere, at du har givet os lov til at registrer besparelsen, inden du begynder. Så inden vi overfører tilskuddet til en konto, tjekker vi altid, at alt dokumentationen lever op til Energistyrelsens krav. Hvis datoer eller andet ikke lever op til kravene, bliver der ikke udbetalt noget tilskud.

Hvorfor havde jeg ikke hørt om tilskud inden jeg renoverede mit hus?

Vi er klar over, at det ikke er alle, der kender tilskudsordningen, men vi gør alt hvad vi kan for, at tilskudsordningen er synlig. Energistyrelsen har besluttet, at det er en fremadrettet ordning, så vi kan desværre ikke give tilskud til noget, der er bestilt og udført. Vi håber, at du vil hjælpe dine venner og familie ved at fortælle dem om tilskuddet - inden de bestiller materialer eller håndværkere!

Hvorfor er der ikke ret meget tilskud til vinduer?

Vinduer er meget dyre i købspris, men tilskuddet udregnes ikke ud fra investeringens pris. Tilskuddets størrelse er et udtryk for den mængde energi, der helt teoretisk kan spares ved at skifte vinduerne. Du kan se et eksempel på tilskud til vinduer på denne side.

Hvor stor skal bygningen være for at der kan gives tilskud?

Der kan normalt kun gives tilskud til bygninger på mindst 80 m2. Dog kan der søges til isolering af og vinduer til helårshuse under 80 m2, hvis huset er helt uisoleret og det bliver totalrenoveret. Til sommerhuse kan der søges til varmepumpe, hvis sommerhuset er mindst 50 m2.

Kan man få tilskud til udskiftning af belysning?

Energistyrelsen har desværre valgt, at man ikke længere kan få tilskud til belysning i boliger.


Kontakt os, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål.

Kontakt

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik