Spørgsmål og svar omkring tilskud

Tilskud

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som vi ofte bliver stillet i forbindelse med tilskud


Hvad kan jeg få tilskud til?

Du kan få tilskud til de energibesparelser, som kan indberettes til Energistyrelsen. Indberetningen af energibesparelsen og dermed udbetalingen af tilskuddet er med forbehold for, at energibesparelsen og dokumentationen kan godkendes jf. de på tidspunktet gældende regler i den politiske aftale om Energiselskabernes Energispareindsats.  

Skal arbejdet udføres på et bestemt tidspunkt?

Det bevis vi sender til dig gælder et helt år. Hvis du ikke er færdig, før det udløber, må du gerne kontakte os. Vi kan ofte forlænge beviset.

Skal jeg søge, inden jeg starter med at renovere?

Der skal altid søges tilskud inden projektet sættes i gang. Det betyder at materialerne først må bestilles, når ansøgningen er sendt til Verdo.

Må jeg udføre arbejdet selv?

Det betyder ikke noget for tilskuddet, om du bruger håndværker eller gør det selv.

Hvor meget får jeg i tilskud?

Det er ikke prisen på din investering, der bestemmer tilskuddets størrelse. Nogle gange vil tilskuddet være lille i forhold til udgifter og priser på materialer og andre gange stort. Tilskuddet fastsættes efter Energistyrelsens standardværdier og der gives 25 øre/kWh.
Indberetningen af energibesparelsen og dermed udbetalingen af tilskuddet er med forbehold for, at energibesparelsen og dokumentationen kan godkendes jf. de på tidspunktet gældende regler i den politiske aftale om Energiselskabernes Energispareindsats.

Kan jeg få tilskud til renovering af mit sommerhus?

Til huse, der ikke bebos helårs, gives kun tilskud til luft/luft varmepumper.

Hvilke varmepumper kan jeg få tilskud til?

Der gives kun tilskud til varmepumper, der er på denne liste.
Eller hvis du kan sende skriftlig dokumentation, der viser, at den valgte varmepumpe lever op til effektivitetskravene i bygningsreglementet BR10. Dokumentationen for din varmepumpe skal foreligge i form af en akkrediteret testrapport, udført i henhold til DS/EN 14825 af et uafhængigt laboratorium, hvis akkrediteringsmyndighed er medlem af ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Størrelsen på et tilskud til varmepumpe fastsættes ikke efter prisen på din varmepumpe, men efter Energistyrelsens standardværdier.

Hvor mange ruder skal jeg skifte for at få tilskud?

Der gives kun tilskud til udskiftning af ruder, hvis alle ruder i bygningen skiftes samtidig. Hvis det er hele vinduet der skiftes, kan man godt søge til en del af bygningen.

Hvornår kan jeg bestille materiale og håndværkere?

Du kan bestille materialer og evt. håndværker, når du har sendt ansøgningen til Verdo. Du behøver ikke at vente til, du modtager energisparebeviset.

Er der nogle udgifter ved at søge tilskud?

Vi sender dig ikke nogen regning, men trækker 100 kr. i administrationsgebyr af tilbudsbeløbet. Dit tilskudsbeløb står på det energibevis vi sender til dig. Gebyret er allerede trukket, og derfor går hele beløbet ind på din konto.

Er der en minimumsgrænse?

Hvis beløbet på beviset ville blive under 50 kr. sender vi en besked om, at vi ikke kan give tilskud, da det er under minimumsgrænsen.

Betyder det noget, hvor i landet jeg bor?

Du kan søge tilskud ved Verdo, ligegyldig hvor i Danmark du bor.

Hvordan får jeg pengene udbetalt?

Når du har udført renoveringen, sender ud energisparebeviset retur til Verdo, og pengene overføres efterfølgende til din konto.

Hvad sker det efter, at jeg har udfyldt ansøgningen?

Når du har udfyldt formularen, udregner Verdo om du kan få tilskud til din renovering. Derefter sender vi dig et Energisparebevis. Når du har søgt, må du gerne sætte projektet igang - også selvom du ikke har hørt fra os. Efter udført arbejde indløser du Energisparebeviset ved at vise os de originale kvitteringer på materialer og priser på disse.


Kontakt os, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål.

Kontakt

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik