Elmåler FAQ

Hvordan kan det være, at KWh-tælleren i solcelleanlægget inverter ikke stemmer overens med målerens visning af eksport til elnettet?

KWh-tælleren i inverteren viser hele elproduktionen fra solcelleanlægget, men elmålerens kWh-visning for produktion af el (eksporteret energi) viser kun, hvad der sendes ud i nettet af overskud. Det vil sige, at husstandens eget forbrug af el er trukket fra i forhold til inverterens visning. 
Desuden viser elmåleren under ’opsummeret forbrug’ kun, hvor meget der importeres fra nettet og ikke, hvor meget huset rent faktisk forbruger.


Hvordan kan det være, at jeg på en gang kan have både have import fra og eksport til elnettet?

Solcelleanlægget har typisk kun en eller to faser og er derfor kun koblet til en eller to af husets faser. Et eventuelt overskud herfra eksporteres til elnettet. Men husets tredje fase, som ikke forsynes af solcelleanlægget, importerer samtidig fra elnettet. Man kan derfor opleve at have et forbrug af (importeret) el, samtidig med at solcelleanlæggetleverer et overskud (eksport) af el.

Det endelige regnestykke vises ikke i måleren, men først på den årlige nettoafregning fra dit elselskab.

FAQ Måleraflæsning

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik