Måleraflæsning

Indtast din årsaflæsning

Årsaflæsning
En gang om året – omkring den 10. december - modtager du et aflæsningsbrev. Du finder det i din e-Boks, mail eller postkasse. Får du kortet fra os, skal du indberette din aflæsning til os, også selvom du er el-kunde hos et andet selskab.

OBS - Hvis du får dit aflæsningsbrev pr. mail så vil distribution@nets.eu stå som afsender. 

Aflæsningerne giver basis for at afregne det foregående års forbrug, samt sætte dit forventede forbrug så tæt på dit faktiske forbrug som muligt. 

Husk at indberette din aflæsning senest d. 4. januar. Du kan indtaste din aflæsning på  www.verdo.dk/MitVerdo eller ved at ringe på 3341 2292. Du finder de nødvendige oplysninger i dit aflæsningsbrev.

Har du ikke mulighed for at aflæse din måler i den angivne periode på grund af for eksempel ferie, er du velkommen til at kontakte os, inden du modtager aflæsningsbrevet. Du kan også lave en aftale med Verdo om, at vi foretager den årlige aflæsning.

Ved manglende årsaflæsning
Indberetter du ikke din aflæsning inden for den givne frist, skønner Verdo det for dig mod et gebyr. Sker det to aflæsninger i træk, aflæser Verdo måleren, men mod betaling.


Flytteaflæsning
Når du flytter ind/ud, beder vi dig indberette en aflæsning. Flytning kan foretages her.

Vidste du? At ved flytning, kan du beholde Verdo, uanset hvor i landet du flytter til. Det gør det nemt for dig, idet du blot skal melde flytningen til Verdo - resten tager vi os af.

Taksterne kan du finde her.

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik