FAQ - Fjernaflæsning

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de spørgsmål vi typisk møder fra vores kunder der står i samme situation som dig.

Kan du ikke finde svar på netop dit spørgsmål i FAQ, så tøv endelig ikke med at kontakte Kamstrup Kundeservice på telefon 8993 1902 eller verdo-projekt@kamstrup.com når dit spørgsmål drejer sig om selve udskiftningen. Alle andre spørgsmål retter du til Verdo Kundeservice på telefon 7010 0230 eller info@verdo.com.

Hvad er fjernaflæsning?

Med fjernaflæsning sender måleren automatisk dine aflæsninger direkte til Verdo. Så slipper du for at aflæse din måler fremover. Vi måler nu dit forbrug på timebasis – det giver dig langt bedre mulighed for at få overblik over dit forbrug og følge det gennem døgnet og året.

Hvorfor skal jeg have fjernaflæsning?

Energistyrelsen har besluttet, at alle el-målerne i Danmark skal fjernaflæses inden 2020. I Verdo har vi valgt at skifte vand- og varmemålerne samtidig. Det giver os mulighed for at optimere vores daglige drift, og så slipper du for selv at aflæse dine målere. Samtidig får du et langt bedre overblik over dit forbrug – helt ned på timebasis.

Skal jeg fremover stadig gøre noget aktivt for at aflæse måleren?

Måleren er fjernaflæst. Derfor sker aflæsningen automatisk, og du behøver ikke længere at aflæse dine målere.

Hvordan foregår udskiftningen af måleren?

Du får besøg af en montør, der skifter de målere på din adresse, der ikke allerede er fjernaflæste. Hvor længe udskiftningen tager hos netop dig, afhænger af hvor mange målere, der skal skiftes. Du får en kvit-tering af montøren på udskiftningen, der viser de aflæste tællere på dine målere.

Kan jeg få en nøjagtig dato for installationen?

Du får den nøjagtige dato i det brev, du modtager fra os. Det vil sige to uger før, vi kommer forbi din adresse og skifter målere.

Kan jeg ændre min installationsaftale?

Ja, du kan altid ændre aftalen. I det brev du modtager fra os tre uger inden udskiftningen på din adresse, står der hvor du skal henvende dig.

Skal jeg gøre noget, før montøren kommer for at skifte måleren?

Det er vigtigt, at du sørger for, at pladsen foran målertavlen er ryddet, så målerteknikeren kan arbejde under sikre forhold på klemmerne under måleren. Og så skal der være en myndig tilstede fra husstanden.

Bliver strømmen afbrudt under installationen af el-måleren?

I de fleste tilfælde udskiftes måleren uden strømafbrydelse. I ganske få tilfælde er vi nødt til at afbryde strømmen. Du skal som kunde kontrollere, at dine installationer er i gang igen.

Hvor lang tid tager det at skifte måleren?

Det tage cirka en halv time at skifte én måler. Så skal både din el- vand- og varmemåler skiftes, tager det cirka halvanden time.

Skal jeg betale for udskiftning til den nye måler?

Nej, det koster dig ikke noget.

Hvem betaler for den strøm, måleren bruger og for radiokommunikation til den?

Elmåleren får strøm fra elnettet, og det dækkes af den samlede drift. Vandmåleren drives af et batteri. Varmemåleren drives enten af 230V eller 24V. Hvis du har en 230V måler, betaler du fortsat som i dag. Hvis du tidligere har haft en batterimåler, ændres den til en 24V måler, og for 24V målere betaler du selv som i dag.

Hvem ringer jeg til, hvis måleren ikke virker?

Du kan ringe til Kamstrups kundeservice på 8993 1902 eller sende en mail til verdo-projekt@kamstrup.com

Hvad betyder det, at el-måleren kan slukkes?

Når måleren er fjernaflæst, kan Verdo fjernafbryde forbruget på måleren - ved fx fraflytning fra adres-sen. Man behøver ikke at sende en målertekniker ud, som man gør i dag. Der kan igen tændes for strømmen, uden at målerteknikeren skal ind.

Kan måleren tage skade, hvis den tildækkes?

Nej, der kan intet ske ved at tildække måleren. Men det er vigtigt, at Verdo kan komme uhindret til måle-ren.

Hvor kraftigt sender måleren?

Sendeeffekten ved dataoverførelsen er på max. 500 mW. Til sammenligning har en almindelig mobiltele-fon en sendeeffekt på op mod 2000 mW.

Hvilke data indsamles?

De fjernaflæste målere indsamler data til at afregne dit forbrug og eventuelt produktion, hvis der er tale om producerende anlæg som eksempelvis solceller. Derudover registrerer måleren kvaliteten af den leverede strøm.

Hvordan beskyttes mine data?

Når data er registreret i den fjernaflæste måler, krypteres de, inden de sendes til Kamstrup. Det beskyt-ter effektivt de indsamlede data. Når data modtages i Kamstrup / centrale forretningssystemer, gemmes de i krypterede databaser.

Hvad sker der med målerens data ved strømafbrydelse?

Måleren har hele tiden lagret de aktuelle data. Når en evt. strømafbrydelse er ovre, vil måleren fortsæt-te, hvor den slap – akkurat som det er tilfældet i dag med de tidligere målere.

Hvor stor er el-måleren?

Afhængig af din nuværende installation, installerer vi en af følgende typer elmålere: 1-faset, 3-faset, CT- eller DIN skinne måler.

Det var ikke muligt at udskifte min vandmåler, hvad gør jeg?

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik