Opsigelser garanti og serviceordning

Ved at udfylde formularen på siden her kan du opsige garanti- og serviceaftalen.

Denne aftale kan af Kunden bringes til ophør med et forudgående varsel på 3 mdr., dog betinget af, at kunden ikke er berettiget til at kræve en forudbetalt serviceafgift tilbagebetalt.

Find dit unikke Datalogger ID ved at logge ind her og se under Overview.

(https://www.solarweb.com/)

Fill out my online form.

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik