Gebyr

har du behov for at kende verdos gebyrer, kan du læse nedenstående gebyrblad fra verdo


Gebyr pr. 1 januar 2018

Note 1. Der skal lægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed
Note 2: Komplet prisliste kan ses her.
Note 3: * = Gebyrer som er fritaget for moms.
Note 4: * = Priserne er Dansk Energis Standardgebyrer.


Verdo opkræver gebyrer fra dit netselskab

Beløbene bliver faktureret til os af dit lokale netselskab, og vi viderefakturerer beløbet uden at pålægge yderligere gebyrer for dette. Beløbene kan variere, da det afhænger af, hvad dit lokale netselskab opkræver. Vi henviser til Dansk Energis vejledning om standardgebyrer. For at se de faktiske priser, skal du besøge dit lokale netselskabs hjemmeside.

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Udskrift af regningskopi
35,00 43,75
Administrationsgebyr ved Betalingsservice
7,20 9,00
Administrationsgebyr ved Faktura
39,20 49,00
Ekstraordinær opgørelse
200,00 250,00
Opsplitning af installation
250,00 312,50
Kontraktbrudsgebyr
400,00 500,00
Flyttegebyr 100,00 125,00
Manglende/for sen betaling 100,00 100,00
Inkassomeddelelse 100,00
100,00
Betalingsaftale 105,00 105,00
Fogedforretning udkørsel (se note 1)
Efter regning Efter regning
Rente vedrørende for sent erlagt ydelse
Efter gældende lov
Vand og varme målere


Selvaflæsningskort, rykker
75,00 93,75
Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg
555,00 693,75
Skønnet aflæsning
65,00 81,25
Inkassobesøg
250,00 250,00
Lukkebesøg 670,00 837,50
Genåbning 625,25 781,25
Genåbning efter normal arbejdstid
1445,00 1806,25
Fjernbetjent afbrydelse
105,00 131,25
Fjernbetjent genindkobling
105,00 131,25
Fjernbetjent genindkobling efter normal arbejdstid
260,00 325,00
Målerundersøgelse på stedet
785,00 981,25
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
1990,00 2487,50
Midlertidig tilslutning, Verdo sætter op.
1135,00 1418,75
Nedtagning af måler
740,00 925,00
Genetablering af måler
790,00 987,50

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik