Hvor er der mest at hente

Fordeling af elforbruget

Elforbruget til underholdning er steget de senere år, så meget at det hos en gennemsnitsforbruger udgør mere end 40% af det samlede forbrug. Fokus på at slukke lyset, bruge el-sparepærer og LED gør, at belysning nu udgør en meget mindre del. Klik på et område for rådgivning om besparelse

Chat med os

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik