Vores verden

Flis1

Specialister inden for energiproduktion 


Med en projektledelses- og rådgivningsaftale eller partnerskabsaftale med Verdo, kan du trække på vores erfaring med bæredygtig energiproduktion, drift og overvågning af anlæg og ikke mindst på vores stærke kompetencer inden for projektledelse ved revision og ombygning af energianlæg.

Verdo har specialiseret sig inden for energiproduktion og varetager hele værdikæden; fra sourcing af brændsler til levering af varme direkte til private hjem og virksomheder. Vi forsyner dagligt ca. 37.000 kunder i Randers og driver to kraftvarmeværker. I 2009 ombyggede vi vores kraftvarmeværk i Randers fra at være kulfyret til udelukkende at være biomassefyret. Det har haft en positiv effekt på Verdos CO2-udledning, samt den samlede udledning i hele Randers Kommune.
 
Verdos mål er at være Danmarks grønneste energiselskab. Derfor udvikler vi til stadighed vores produktionsanlæg med bæredygtige teknologier. Ligeledes sikrer vi med optimal drift og vedligehold af vores fjernvarmenet, at varmetabet er minimalt, og at vi dermed kan sikre vores kunder grøn varme til en af landets laveste priser. 

Læs mere om Verdos kernekompetencer her

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik