Hurtig hjælp til Fårup Vandværk

Verdo Vand har i slutningen af 2014 assisteret Fårup Vandværk, der drives af Randers Spildevand (RS), med lokalisering af kilden til en bakteriologisk forurening. RS havde via Embedslægen og Randers Kommune udsendt en kogeanbefaling til forbrugerne pga. et forhøjede kimtal på 37. RS havde mistanke om, at forureningen var opstået i forbindelse med etableringen af en erstatningsboring. Verdo Vand udtog vandprøver fra to boringer, råvandsledningerne, de tre filtre, afgang vandværk samt hos to forbrugere. Resultatet af Bactiquant-analyserne viste, at der var en relativ høj bakterieaktivitet ved den nye erstatningsboring og lidt lavere bakterieaktivitet på den tilhørende råvandsledning. Bakterieaktiviteten på den anden boring, selve vandværket og hos forbrugerne, var relativ beskeden. På baggrund heraf pegede vi på den nye erstatningsboring som værende startsted for forureningen.

Per Jakobsen fra RS udtaler: ”Vi havde stor gavn af resultaterne fra Bactiquant-prøverne. De viste meget hurtigt og tydeligt, hvor i systemet forureningen var - nemlig i den netop etablerede erstatningsboring. Vi kunne derfor hurtigt sætte ind med en løsning på problemet samt et sted at foretage de næste akkrediterede vandanalyser”.

Læs mere om BactiQuant 

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik