Spot med loft

Spot med loft

Produktbeskrivelse


Spotpris med loft er en kombination af en spotpris aftale og en fastpris aftale - og kombinerer således fordelene ved begge produkter. Ved spotpris med loft fastsættes en øvre grænse for virksomhedens elpris. Det sikrer virksomheden imod høje spotpriser, samtidig med at lave spotpriser fortsat kan udnyttes. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Spotpris med loft anbefaler vi til virksomheder, som gerne vil have gavn af lave spotpriser, men samtidig ønsker et værn imod perioder med
kraftige prishop. Hvis virksomheden har høje energiomkostninger, og den er følsom overfor stigende produktionsomkostninger, er det fornuftigt med et loft over
elomkostningen.

Fordele:

  • Mulighed for gevinst i et faldende elmarked.
  • Mulighed for at udnytte perioder med lave priser.
  • Mulighed for at bugettere med en kendt maksimal elpris.
  • Sikring imod kraftige prisstigninger i spotprismarkedet.
Prisfastsættelse
Prisen på aftalen dannes på den nordiske elbørs efter det øjeblikkelige udbud og efterspørgslen på el tillagt forventningerne til den fremtidige prisudvikling.

Virksomheden afregnes til den gennemsnitlige månedlige spotpris plus et tillæg. Tillægget dækker forsikringen mod, at prisen kommer til at overstige det aftalte prisloft. Hertil kommer et mindre tillæg for håndtering og administration af aftalen.
OBS: Alle vores elprodukter kan leveres fra vedvarende energikilder (VE-kilder).

Kontakt

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik