Spot

Spot

Produktbeskrivelse


Spotprisen er en ren markedspris, som varierer med det daglige udbud og efterspørgslen på el. Spotprisen fastsættes på timebasis og gælder for døgnets 24 timer. Dermed varierer priserne fra time til time, og de svinger ofte med flere hundrede procent inden for et døgn. Ved en spotpris aftale afregnes virksomheden med forbruget i den enkelte time og den tilhørende timepris. Spotpris anbefaler vi til virksomheder, som aktivt kan udnytte de til tider store prisudsving og omfordele
sit forbrug til perioder med lave priser. Spotpris er velegenet til virksomheder, som vil satse på en mulig gevinst i et faldende spotmarked, men som samtidig er villige til at acceptere de undertiden store prisudsving.

Fordele:

  • Mulighed for gevinst i et faldende elmarked.
  • Mulighed for at udnytte perioder med lave priser.
  • Spotpris aftalen er uden risikotillæg og handelsomkostninger.
  • Spotpris aftalen kan med kort varsel konverteres til et andet produkt. Typisk fra den 1. i  den efterfølgende måned.
Prisfastsættelse
Prisen på spotmarkedet dannes på den nordiske elbørs hver dag kl. 13.00 og gælder for det kommende døgns 24 timer.
Virksomhedens månedlige afregning omfatter én samlet pris, som er det vægtede gennemsnit af alle timepriser i måneden ganget med elforbruget for den pågældende time. Hertil kommer et mindre tillæg for håndtering og administration af aftalen. Midtjysk Elhandel, en del af Verdo koncernen, følger prisudviklingen tæt og kan rådgive om en eventuel konvertering af spotpris aftalen til en fastpris aftale på det tidspunkt, som er mest fordelagtigt for virksomheden. 
OBS: Alle vores elprodukter kan leveres fra vedvarende energikilder (VE-kilder).

Kontakt

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik