Puljepris

Puljeprodukt

Produktbeskrivelse


Med en puljepris aftale indgår virksomheden i en indkøbsstrategi, hvor der indkøbes el til de virksomheder, som indgår i puljen. Det betyder, at prisen varierer i en rolig takt med prisudviklingen på elmarkedet - såvel i opadgående som i nedadgående retning. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Puljepris anbefaler vi til virksomheder, som vil undgå større udsving i forhold til den gennemsnitlige markedspris, og som ikke ønsker at bruge vedvarende ressourcer på en vurdering af markedssituationen.

Fordele

  • Puljepris aftalen giver en afdæmpet virkning af eventuelle prisstigninger.
  • Virksomheden får gavn af prisfald, da puljen følger prisen ned i perioder med faldende priser.
  • Intet ressourcetræk på virksomheden, da indkøbsbeslutningerne varetages af Midtjysk Elhandel.
  • Puljeprisen inkluderer 100 procent volumen- fleksibilitet ved ændringer i årsforbruget.
Prisfastsættelse
Prisen på puljepris aftalen dannes på den nordiske elbørs efter udbud og efterspørgslen på el tillagt markedets forventninger til prisen i fremtiden.
Virksomhedens puljepris fastsættes hvert kvartal, når Midtjysk Elhandel, en del af Verdo koncernen, på fordelagtige tidspunkter indkøber el til puljen. Virksomheden afregnes kvartalsvis til gennemsnitsprisen af indkøbene plus tillæg for håndtering og administration af aftalen. OBS: Alle vores elprodukter kan leveres fra vedvarende energikilder (VE-kilder).

Kontakt

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik