Klimavenlig strøm

Klimavenlig strøm

Produktbeskrivelse


En VE-aftale omfatter levering af strøm fra miljøcertificeret elproduktion baseret på vedvarende energikilder - f.eks. vandkraft, vind eller biobrændsel.
Ved aftalens indgåelse udsteder Midtjysk Elhandel et certifikat som dokumentation for elleverancen, svarende til virksomhedens forbrug. Køb af den klimavenlige strøm er en tillægsaftale ovenpå virksomhedens eksisterende elleverance. Vi anbefaler virksomheder at anvende certificeret strøm som et delelement i en samlet bæredygtig strategi. Hvis virksomheden overordnet ønsker at profilere sig med en ”grøn profil”, kan køb af certificeret strøm understøtte den samlede strategi på
området.

Fordele:
  • Certificeret strøm understøtter bæredygtighed og virksomhedens ”grønne profil” - både indadtil og udadtil.
  • Virksomhedens tilskynder til og støtter udbygningen af vedvarende energiformer.
  • Virksomheden modtager dokumentation for den certificerede elleverance
Prisfastsættelse

Prisen på aftalen dannes efter udbud og efterspørgsel på certifikater. Hertil kommer et tillæg for håndtering og administration af aftalen.

Kontakt

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik