Fastpris

Fastpris

Produktbeskrivelse


En fastpris aftale omfatter levering af el til en fast pris i en aftalt periode. Dermed prissikrer virksomheden sin fremtidige elleverance til én og samme pris pr. KWh - uafhængigt af de til tider store prisudsving på elmarkedet.

Fastpris aftalen kan maksimalt løbe i 5 år, og den er uopsigelig i aftaleperioden. Fastpris aftale anbefaler vi til virksomheder, som ønsker budgetsikkerhed, og for hvem tryghed omkring elomkostningerne er vigtigt som et værn imod prisstigninger. 

Fordele:

  • Prisen pr. KWh bliver en kendt fast størrelse i hele aftaleperioden.
  • Det giver tryghed omkring elomkostningerne og værner imod prisstigninger.
  • Fastprisen inkluderer 100 procent volumen- fleksibilitet ved ændringer i årsforbruget.
Prisfastsættelse
Prisen på fastpris aftalen dannes på den nordiske elbørs efter det øjeblikkelige udbud og efterspørgslen på el tillagt markedets forventninger til prisen i fremtiden. Hertil kommer et mindre tillæg for håndtering og administration af aftalen. Midtjysk Elhandel, en del af Verdo koncernen, følger prisudviklingen tæt og kan dermed sikre en fastlåsning af elprisen på det tidspunkt, som er mest fordelagtigt for virksomheden.

OBS: Alle vores elprodukter kan leveres fra vedvarende energikilder (VE-kilder).

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik