Forbrug over 100.000 kWh

Er I en større erhvervsvirksomhed, som bruger over 100.000 kWh årligt, har vi det helt rigtige produkt til netop jeres behov.

  Fastpris

Fastpris

Levering af el til en fast pris i en aftalt periode. Din virksomhed er her uafhængig af de til tider store prisudsving på elmarkedet.

Læs mere

  Spot

Spot

Din virksomhed køber el ud fra den rene markedspris, som varierer med det daglige udbud og efterspørgslen på el.

Læs mere

  Spot med loft

Spot med loft

Kombination af en spotpris og en fastpris aftale. Der fastsættes en øvre grænse for elprisen, imens lave spotpriser forsat kan udnyttes.

Læs mere

  Pulje

Puljeprodukt

Din virksomhed indgår i en indkøbsstrategi, hvor der indkøbes el til de virksomheder, som indgår i puljen.

Læs mere

  Klimavenlig

Klimavenlig strøm

Klimavenlig strøm pakken er en tillægspakke. Du får strøm fra miljøcertificeret el-produktion fra vedvarende energikilder.

Læs mere

Bruger du under 100.000 kWh om året, kan du se vores produkter til privatkunder her.

 Privat

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik