Her arbejder vi

Hos Verdo renoverer vi løbende fjernvarmenettet. Det er med til at opretholde forsyningssikkerheden, og vi minimerer derved risikoen for pludseligt opståede skader, der kan påvirke dig.

Fra april til oktober er varmeforbruget lavest, og afbrydelser generer mindst muligt. Derfor planlægger vi at gennemføre så mange renoveringsopgaver som muligt i denne periode.

Verdo udarbejder planer for, hvilke veje der skal renoveres de kommende år. Planerne kan du se nedenfor.

Der kan dog også forekomme afbrydelser i forsyningen på andre tidspunkter, da der året rundt er nye kunder, der skal tilsluttes, graveskader på fjernvarmerørene der skal udbedres og lignende.

Du vil altid kunne se aktuelle afbrydelser på vores hjemmeside under Driftsstatus.

Planlagt arbejde i 2019:

 • På den gamle Scandia/Bombardier grund opføres over de kommende år en helt ny bydel med op til 1000 boliger. Der er etableret fjernvarme til de første 25 boliger og infrastrukturen til den gamle togfabrik er under projektering. Forsyningen tages fra den overjordiske ledning der løber igennem grunden for at forsyne Dronningborg.
 • På Løvenholmvej renoverer vi fjernvarmeledningerne til 212 boliger.
 • På Gl. Hadsundvej renoveres hovedledningen mellem Holbergstien og Nørre Boulevard
 • Renovering af hovedledning og 16 stik på Kærsangervej.
 • Renovering af hovedledning i Viborgvej fra nr. 19 til 59.
 • Etablering af pumpestation på Olivarius Jürgensensvej, for at sikre forsyning til et nye område i Over Hornbæk
 • Etablering af pumpestation på Merkurvej, for at sikre forsyning til den nye bydel i Ny Munkdrup
 • Omlægning af transmissionsledning i Thorsgade for at give plads til, og forsyne det nye højhus.
 • Byggemodning af 12 grunde på Grinden
 • Byggemodning af 53 grunde på Ingrid Mariesvej
 • Byggemodning af endnu en etape med 2 blokke på Falbegrunden 
 

Vi forventer inden for det næste årstid eller to at vi skal i gang med disse projekter:
 • Byggemodning af 55 rækkehuse på grunden, hvor Kærsmindebadet lå.
 • Nyanlæg af hovedledning under motorvejen fra Bronzevej til industrikvarteret ved Alsvej (Kosan Crisplant m.v.)
 • Byggemodning af 11 parcelhusgrunde + måske xx rækkehuse på Skovmærkebakken i det østlige Dronningborg tæt ved Tjærby


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik